Hướng dẫn các trang web, ứng dụng kiếm tiền qua mạng

Friday, August 23, 2013

THUẬT NGỮ PTC


Khi chơi PTC có những thuật ngữ chúng ta cần phải biết,khi vào một diễn đàn đọc những bài viết thường thấy những từ này,đối với những người chơi lâu thì rất dễ hiểu,họ dùng nó hàng ngày,còn đối với những người mới tim hiểu về PTC thì hơi khó hiểu.Bên cạnh đó có những từ quan trọng trong các site chúng ta cần phải biết để lựa chọn site thích hợp.Dưới đây là một số thuật ngữ và giải thích những từ cơ bản trong site PTC :

PTC/Paid To Click: Là hình thức kiếm tiền bằng cách xem quảng cáo

Elite sites: Các trang PTC rất uy tín thanh toán đều đặn và rất ít hoặc không có bất kì khiếu nại gì về thanh toán,rất ít gặp lỗi về script(Neobux, BuxP, Clicksia.com,...)

Legit sites: Các trang uy tín nhưng mới ra có thể tồn tại lâu dài cũng có thể trở thành scam, đa số sử dụng Script Custom(OnBux,Bux-Matrix, Buxify, IncraseBux,...)

New sites: Các trang mới ra

BuxHost sites: các trang PTC sử dụng mã nguồn NextGen PTC Script,loại này mọc ra như nấm,vì tiền mua bản quyền rất rẻ,tỉ lệ scam là rất cao

MMO/make money online : kiếm tiền trên mạng.

Scam : lừa đảo,không trả tiền

Scipt : hiểu ngắn gọn là kịch bản , bản thảo... để các chương trình hoạt động,đây là một yếu tố quan trọng kiểm tra độ uy tín của site

Ads : viết tắt của quảng cáo,đây là nơi ta vào kiếm tiền10 . Advertise : Nơi chúng ta vào mua các gói quảng cáo nếu muốn quảng cáo web,banner(các chủ site kiếm tiền nhờ vào đây)

Paypal,Alertpay(PP,AP) : ngân hàng trực tiếp dùng để nhận tiền online
Account balance : Tài khoản chính,số tiền chúng ta kiếm được,dùng để chuyển tiền về paypal,alertpay...có một số site cho phép chuyển từ Account balance sang purchase balance.

Purchase balance : Chỉ dùng để mua ref,nâng cấp.không thể chuyển từ Purchase balance sang Account balance.

Downline: Thành viên cấp dưới của mình.Mỗi site có những quy định khác nhau về % được hưởng và phạm vi tầng mà bạn được quyền hưởng hoa hồng.

Ref : giới thiệu của bạn,khi ref của bạn clicks bạn sẽ có tiền.có hai loại
-Direct referrals : giới thiệu trực tiếp,đây là những người đăng kí theo ref link của bạn.
-Rented referras : giới thiệu thuê.có thể là người ảo do admin tạo ra hoặc là người thật.Để có loại ref này chúng ta phải tốn tiền

Ref link : link giới thiệu của bạn,khi có người đăng kí thành viên của site theo link này thì họ sẽ trở thành ref của bạn

Account summary : tổng hợp thông tin cơ bản của bạn(thống kê số clicks của bạn,ref,loại thành viên,số tiền kiếm được,...

Request payout,cashout,withraw : khi đủ thanh toán tối thiểu bạn nhấp vào để yêu cầu chuyển tiền về PP,AP,..

Promotion tools,banner : nơi cung cấp ref link cho bạn

Add funds : thêm tiền vào Purchase balance,có thể thông qua ngân hàng PP,AP hoặc Account balance(có thể không có)

Proof : Bằng chứng nhận tiền,đây là nơi kiểm tra xem hoạt động trả tiền của site PTC,khi các thành viên nhận được thanh toán họ phải upload ảnh bằng chứng nhận tiền lên(phải upload ảnh mới được thanh toán cho lần resquest sau)

Upgrade account : nơi để nâng cấp tài khoản.Cung cấp thông tin cơ bản về site PTC mình chơi.Có các mục cụ thể sau(điển hình thôi):
Standard,Premium,Elite,Ultimate,...chỉ cấp độ,loại thành viên,với những quyền lợi khác nhau,nếu muốn nâng cấp phải tốn tiền

Pay per click : số tiền kiếm được cho mỗi nhấp chuột của bạn

Pay per referrals click : số tiền bạn kiếm được cho mỗi nhấp chuột của ref

Delete direct referral : số tiền phải trả khi xóa direct

Max direct referrals : số Direct ref tối đa bạn có thể có

Renting referrals : số tiền phải trả khi thuê rented ref

Extending referrals : số tiền phải trả khi gia hạn rented ref

Recycling referrals : số tiền phải trả khi tái chế(đổi ref khi ref làm việc không hiệu quả) rented ref

Delete rented referrals : số tiền phải trả khi xóa rented ref

Max rented refferals : số rented ref tối đa mà bạn có thể có

Interval referral rent : khoảng thời gian tối thiểu giữa 2 lần thuê

Max referrals rent package : số gói thuê tối đa bạn có thể có

Days registered for payout : số ngày đăng kí để được thanh toán

Clicks need for payout : số nhấp chuột tối thiểu để được thanh toán

Payout minimum : số tiền tối thiểu để được thanh toán

Payout maximum per request : số tiền tối đa cho mỗi lần thanh toán

Payout total maximum(fixed) : số tiền tối đa thanh toán

Payout total maximum(percentage) : số tiền tối đa được rút so với tiền đầu tư(invest),vd: nó để là 150%,tức là nếu bạn đầu tư(Add funds từ AP,PP,...,không tính từ Account balance) vào $1 thì tối đa bạn rút được $1,5.Nếu không đầu tư thì không được rút

Interval between payout : số ngày tối thiểu giữa 2 lần thanh toán

Payout method : phương thức thanh toán,instantly(ngay lập tức),manually(thủ công) nên chọn các site thanh toán theo instantly

Multiple pending payout requests : thanh toán liên tuc,nếu dánh chữ x có nghĩa là không cho,bạn phải chờ đến khi đạt số ngày tối thiểu của Interval between payout.

Maximum ads : số quảng cáo tối đa bạn có thể nhấp trên ngày

Mình chỉ biết nhiêu đó thôi,hi vọng những thông tin trên giúp ích cho bạn!

(Nguồn tổng hợp)
Share this post

1 comments

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSS Comments RSS Back to top
© 2011 Tôi thích kiếm tiền ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
BACK TO TOP